Sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuusrekisteri 1.3.2023-31.5.2025

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan eräiden kunnan luottamushenkilöiden tulee ilmoittaa kunnalle sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoitusten perusteella koottu sidonnaisuusrekisteri julkaistaan www:ssä lukuun ottamatta salassapidettäviä tietoja.

Säännös ja siihen perustuva ilmoitusvelvollisuus on voimassa 1.6.2017 lukien. Ilmoitusvelvollisten luottamushenkilöisen ja viranhaltijoiden piiri perustuu edellä mainittuun kuntalain säännökseen ja toisaalta Sateenkaaren koulun kuntayhtymän hallintosäännössä määrättyihin toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviin.

Lain ja hallintosäännön perusteella ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat hallituksen, lautakuntien esittelijät eli kuntayhtymän johtaja.

Vastaavasti ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat seuraavat:

  • hallituksen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
  • hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Sateenkaaren koulun sidonnaisuusrekisteri 1.3.2023-31.5.2025