Hallinto

Sateenkaaren koulun kuntayhtymä

Sateenkaaren koulun kuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenkuntien valtuustot siten kuin perussopimuksessa on jäsenkuntien kesken sovittu.

Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymän toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä ja perussopimuksessa sovituista tehtävistä. Yhtymähallitukseen kuuluu 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on myös henkilökohtainen varajäsen. Hallitus kokoontuu keskimäärin yhdeksän kertaa vuodessa.

Tarkastuslautakunnassa on 4 jäsentä, jotka valitaan perussopimuksessa sovitulla tavalla. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  Jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja.

Sateenkaaren koulun kuntayhtymässä toimivat myös lakisääteiset yhteistyötoimikunta ja työsuojelutoimikunta.

Sateenkaaren koulun kuntayhtymän muodostavat: Pieksämäki, Enonkoski, Mäntyharju, Hankasalmi, Juva, Joutsa, Konnevesi, Kangasniemi ja Sulkava.

Uuden jäsenkunnan ottaminen Sateenkaaren koulun kuntayhtymään edellyttää, että asia käsitellään jäsenkunnissa perussopimuksen muuttamista koskevan kuntalain sääntelyn mukaisesti. Uuden jäsenkunnan jäsenyys kuntayhtymässä alkaa, uuden jäsenkunnan hyväksymispäätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Hallituksen jäsenet

VARSINAINEN JÄSEN
Joutsa – Harri Nissinen (pj)
Kangasniemi – Marja-Leena Laitinen
Enonkoski – Kati Laukkanen
Pieksämäki – Aki Pomell (varapj)
Mäntyharju – Seppo Hujanen
VARAJÄSEN
Hankasalmi – Matti Mäkinen
Konnevesi – Kati Laine-Rissanen
Sulkava - Mirjam Reponen
Pieksämäki - Aleksis Laurila
Juva - Ritva Hänninen

Tarkastuslautakunnan jäsenet

VARSINAINEN JÄSEN
Hankasalmi – Leena Jäntti (pj)
Pieksämäki – Pekka Valtari (varapj)
Konnevesi – Pekka Karhunen
Juva – Elisa Hänninen
VARAJÄSEN
Joutsa – Pekka Lankia
Pieksämäki – Liisa Ruokoselkä
Kangasniemi - Jaana Laukkarinen
Enonkoski - Mikael Laine
=

        Esityslistat ja pöytäkirjat 2024 –

=

        Hallituksen pöytäkirjat 2022-2023

=

        Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 2023