Konsultatiiviset palvelut

Osa lapsista ja nuorista tarvitsee oppimiseensa ja kuntoutumiseensa vaativaa moniammatillista tukea. Mikäli lähipalvelut eivät riitä turvaamaan oppilaan kasvua, kehitystä, oppimista ja koulupolkua, on mahdollista hyödyntää Sateenkaaren koulun tarjoamia konsultatiivisia palveluita. Tarjoamme sekä työyhteisö- että yksilökonsultaatiota.

Konsultatiivisten palveluiden tarkoituksena on vahvistaa paikallista pedagogista osaamista ja monialaista yhteistyö. Tarkoituksena on löytää yhdessä ratkaisuja lapsen ja nuoren erityisen vaativiin tilanteisiin yhdessä oppilaan lähikoulun kanssa. Nämä voivat liittyä esimerkiksi kehitysvammaisuuteen, autismikirjoon, moni- ja vaikeavammaisuuteen, psykososiaalisiin haasteisiin tai neuropsykiatrisiin oireisiin.

Lisätietoja:

Satu Varpainen
Rehtori
Puh. 050 389 9416
satu.varpainen@sateenkaarenkoulu.fi