Mindfulness ja rentoutuminen oppisen tukena Sateenkaaren koulussa

14.03.2024

Koulumme vararehtori ja erityisluokanopettaja Birgitta Taavitsainen suoritti Mindfulness-ohjaajakoulutuksen v. 2021. Koulutuksesta saatu oppi on hyödyntänyt koulumme oppilaita ja henkilökuntaa monin eri tavoin. Oppeja hyödynnetään pääasiassa Birgitan omassa opetusryhmässä, mutta harjoituksia on tehty myös muiden luokkien oppilaiden kanssa. Osallistuminen harjoitteisiin on aina vapaaehtoista.

Harjoitukset, joita teemme, ovat joko omalla paikallaan istuen tehtäviä erilaisia keskittymis- ja kuunteluharjoituksia tai lattialla maaten, omaan hengitykseen ja kehoon keskittymistä, kuulostellen samalla ympäristön ääniä. Taustalla saattaa soida rauhoittava musiikki.

Kun aloittelimme Mindfulness-toimintaa, tuokiot olivat lyhyitä, muutamien minuuttien mittaisia, joissa enemmänkin harjoiteltiin keskittymistä toiminnallisuuden kautta. Pikkuhiljaa harjoitteita on pystytty pidentämään ajallisesti. Mukaan on otettu myös enemmän paikallaan olemista ja omaan kehoon ja sen tuntemuksiin ja aistimuksiin keskittymistä. Uusien oppilaiden kanssa ja uuden lukukauden alussa harjoitukset pidetään aina alussa lyhyinä ja helppoina, jotta oppilaat saisivat tuokiosta hyvän ja mielekkään kokemuksen.

Oppilailla saattaa alussa olla vaikeuksia hiljaisuuden sietämisessä. Keho voi olla levoton ja huomiohakuisuutta tai vastustelua harjoitusta kohtaan voi esiintyä. Mitä enemmän toistoja tulee ja mitä pidemmälle harjoitukset etenevät, sitä enemmän oppilaat kuitenkin kiinnostuvat tekemisestä. Myös muilta ryhmän oppilailta saatu malli auttaa, etenkin harjoitusten alkuvaiheessa.

Harjoitusten toistaminen on auttanut oppilaita keskittymään niihin jo hyvinkin pitkäjänteisesti ja pitkäkestoisesti. Keho ja mieli rentoutuvat, oppilaat ovat enemmän tietoisia omasta kehostaan ja sen erilaisista tuntemuksista, hengityksestä ja ajatuksistaan. Luokkamme oppilaat tekevät harjoituksia erittäin mielellään.

Rentoutumisen ja tietoisen läsnäolon opettelu kannattaa, koska onnistuessaan se tuo lisää mielekkyyttä oppilaan elämään ja levollisuutta koulupäiviin. Se auttaa rauhoittumaan, keskittymään, mahdollisesti jopa sietämään paremmin stressaavia tilanteita päivän aikana. Oman kehon tuntemus ja kehon toiminnan havainnointi lisääntyy ja saadaan positiivisuuden kokemuksia. Myös itsetuntemus voi vahvistua. Henkilökuntakin hyötyy selvästi pienestä lepo- ja läsnäolohetkestä kiireisen arjen keskellä.