Sateenkaaren koulu sai konsultaatiotyölle valtion erityisavustusta

7.02.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtion erityisavustusta Sateenkaaren koulun kuntayhtymälle 1.1.2023 – 31.12.2024 väliselle ajalle. Myönnetyllä avustuksella edistetään konsultaatiotyön tekemistä kuntien esi- ja perusopetukseen, joka liittyy erityisesti niiden lasten ja nuorten opetukseen ja siirtymien tukemiseen, joilla on kehitysvammaisuutta, autismin kirjoa tai psykososiaalisen tuen tarvetta.

Valtionavustuksella vahvistetaan lähikoulujen osaamista, juurrutetaan ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea koulujen toimintakulttuuriin, vahvistetaan monialaista työtä ja rakenteita vahvaa tukea tarvitsevien oppilaiden tukemiseksi ja siten tuetaan inkluusion toteutumista.

Konsultaatiopalveluina tarjotaan sekä yksilö- että työyhteisökonsultaatiota. Rahoituksen turvin tarjottu konsultaatio on maksutonta. Sateenkaaren erityiskoulun konsultoivina erityisluokanopettajina toimivat Kati Valve ja Birgitta Taavitsainen. Tarvittaessa myös muut opettajat ovat käytettävissä konsultaatiopalveluihin.

Sateenkaaren koulu haluaa olla mukana kehittämässä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten koulunkäyntiin liittyviä tukitoimia sekä tukea kuntien esi- ja perusopetuksen henkilöstöä vaativassa työssä. Konsultaatiossa voidaan paneutua joko yksittäisen oppilaan tarpeisiin tai pohtia kokonaisuudessa luokan toimintatapoja ja käytänteitä, struktuureita tai oppimateriaaleihin liittyviä vaihtoehtoja. Mikäli kunnassanne on tarvetta konsultaatiolle, koskien vaativaa erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria, olemme käytettävissänne sen jälkeen, kun kunnan muut tukitoimet on jo käytetty. Kehitetään opetusta ja toimintaa yhdessä!

Yhteydenotot konsultaatiotarpeisiin liittyen voi tehdä kuntayhtymän johtajalle / rehtorille.

Satu Varpainen
Kuntayhtymän johtaja, rehtori
+358 50 3899416

Kuva: Sateenkaaren koulun erityisopettaja Kati Valve (oik.), rehtori Satu Varpainen ja vararehtori Birgitta Taavitsainen ovat tyytyväisiä koulun saamaan valtion erityisavustukseen, jolla edistetään Sateenkaaren koulun konsultaatiotyötä.