Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen monet mahdollisuudet

16.12.2022

Sateenkaaren koulussa toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen mahdollisuudet ovat laajat. Opetuksen tärkeimpänä tavoitteena on antaa oppilaalle niitä tietoja ja taitoja, joiden avulla hän tulevaisuudessa selviytyy mahdollisimman itsenäisesti.

Rehtori Satu Varpainen kertoo e-Erika -julkaisuun numeroon 1/2022 kirjoittamassaan artikkelissa, että opetus tukee  oppilaan itsetunnon kehittymistä ja tarjoaa mielekkäitä oppimisen kokemuksia yhdessä muiden oppilaiden kanssa.

Oppiminen tapahtuu arjen tilanteissa oppilaan yksilöllisten tavoitteiden mukaan eri aistikanavat huomioon ottaen. Eri osa-alueet niveltyvät joustavasti keskenään lomittain eikä toiminta-alueittain opiskeleminen sulje pois oppilaan mahdollisuutta opiskella sellaista oppiainetta, jossa hänellä on erityisesti vahvuuksia.

”Opetuksen suunnittelu on tiivistä yhteistyötä kaikkien oppilaan kanssa toimivien tahojen kanssa. Vain luovuus on rajana, kun suunnitellaan ja toteutetaan toiminta-alueittaista opetusta”, kirjoittaa Satu Varpainen artikkelissaan. Lue koko artikkeli, Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen monet mahdollisuudet, tästä.